JCET

Sl. No.

Name

Rank

CGPA 

EEE

1

GEETHU M.P

10

8.75

2

SARATH P

15

8.54

 

 

 

 

 

ECE

 

 

1

GOPIKA E NAIR

47

8.27

 

 

 

 

AERO

1

CILIN ROSE BABU

1

9.49

2

SREELAKSHMI

2

9.01

3

MADDURI  NITESH

3

8.69

4

ATHIRA MANOHAR C.T.

4

8.58

5

SHILPA K.V

5

8.45

 

 

 

 

ME

1

AJAY KRISHNAN

10

8.89

2

ABHISHEK V NAIR

15

8.68

3

AJITH S

29

8.44

4

NITHISH P

65

8.03

5

SANJAY K

66

8.02

 

 

 

 

CSE

1

ANISHA T.S.

21

8.49

 

 

 

 

CIVIL

1

RESHMA B NAIR

29

8.57

2

TESSY M BIJU

41

8.42

 

 

 

 

Total

16